(TNO) Ngày 16 và 17.10, tại TP.HCM diễn ra hội thảo quốc tế “ĐH nào cho thế kỷ 21?”, thảo luận các vấn đề về trách nhiệm xã hội của ĐH, quản trị ĐH và mô hình ĐH cho thế kỷ 21.

Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục Trí Việt, Quỹ Charles Leopold Mayer vì sự tiến bộ của con người phối hợp tổ chức, với sự tham gia của nhiều giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước, các doanh nghiệp... Nhận định về vấn đề quản trị ĐH trước yêu cầu phát triển bền vững, PGS-TS Trần Thượng Tuấn, nguyên Hiệu trưởng trường ĐH Cần Thơ cho biết, cần phải loại bỏ những gì không còn phù hợp với hoàn cảnh mới. Cụ thể là nhiều bất cập trong chương trình đào tạo ĐH mà VN theo đuổi từ nửa thế kỷ qua như thiên về chuyên ngành hẹp, ít gắn kết với thực tế xã hội, và khá nặng (với số giờ lên lớp nhiều hơn khoảng 1,5 lần so với chương trình của các nước phát triển). Từ đó dẫn đến thực trạng SV tốt nghiệp thiếu kiến thức và kỹ năng thiết yếu, nhất là năng lực tự học, gây khó khăn trong quá trình bổ túc kiến thức mà nhà trường không dạy khi tham gia vào thị trường lao động. Qua việc đánh giá và phân tích những dữ liệu từ kinh nghiệm xây dựng trường ĐH đẳng cấp quốc tế của Ấn Độ và Trung Quốc, TS Phạm Thị Ly, trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã tìm kiếm một bài học có ý nghĩa thực tiễn cho VN khi dẫn ra công thức thành công của một trường ĐH theo tác giả Jamil Salmi trong tác phẩm Những thách thức trong việc xây dựng trường ĐH đẳng cấp thế giới do Ngân hàng Thế giới xuất bản tháng 3.2008. Theo đó, sự thành công của các trường ĐH đẳng cấp quốc tế trên thế giới là sự phối hợp các nhân tố nguồn lực dồi dào, tập trung tài năng và cơ chế quản trị thuận lợi. Ba nhân tố này được mô hình hóa bằng công thức S=G x H x F, nghĩa là Thành công (Success) = Cơ chế quản trị (Governance) x Nguồn lực con người (Human resources) x Nguồn lực tài chính (Finance resources). Cẩm Thúy