Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm ở Hòa Bình

Báo Nhân Dân
Gốc

ND - Tỉnh Hòa Bình hiện còn hơn 21% số hộ nghèo, hằng năm có khoảng 23 nghìn người trong độ tuổi lao động cần có việc làm. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương là giải quyết việc làm cho người lao động, phấn đấu đến năm 2010 và những năm tiếp theo mỗi năm tạo việc làm cho 16 nghìn người. Để đạt mục tiêu này, Hòa Bình chú trọng phát triển mô hình dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136669&sub=127&top=39