Mặc dù mô hình “Ngồi nhà gửi thư điện tử yêu cầu thi hành án” mới triển khai được 6 tháng, chưa hết thời gian thí điểm, tuy nhiên những nỗ lực ban đầu của cơ quan thi hành án dân sự (THADS) đã được người dân đón nhận tích cực.

Việc triển khai thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu THA được thực hiện tại Cục THADS và chi cục THADS thuộc 12 tỉnh, TP: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Sơn La, Bắc Giang, Nam Định, Thanh Hóa, Kiên Giang… Thời gian thí điểm từ ngày 15/7/2016 đến hết ngày 15/2/2017.

Mo hinh 'Ngoi nha gui thu dien tu yeu cau thi hanh an': Nhung phan hoi tich cuc - Anh 1

Thí điểm cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tại Cục THADS Hà Nội. Ảnh: Tuấn Phong

Thay vì người dân phải đi lại nhiều lần đến cơ quan THADS để gửi đơn yêu cầu, khi áp dụng mô hình này, người dân chỉ phải đến cơ quan THADS một lần là có thể nhận được quyết định THA liên quan đến vụ việc của mình. Việc gửi đơn yêu cầu THADS được thực hiện bằng thư điện tử, cán bộ THA sẽ nhận và hướng dẫn người dân cụ thể trong trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc chưa đầy đủ. Mô hình này được đánh giá giảm phiền hà, tốn kém thời gian, chi phí cho người có quyền yêu cầu THA, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động THADS.

Sau 6 tháng triển khai, theo Tổng cục THADS, 100% cơ quan THADS thực hiện thí điểm đã có giao diện, phần mềm hỗ trợ yêu cầu THA trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Cục THADS; đã phân công công chức phụ trách và phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp thực hiện cấp và sử dụng địa chỉ email tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến.

Các Cục THADS thực hiện thí điểm đã có nhiều biện pháp triển khai hoạt động tuyên truyền về nội dung trên thông qua trang thông tin điện tử của đơn vị, hoạt động tiếp công dân và niêm yết công khai quy trình thực hiện thí điểm tại bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức khác như: Đăng tải Thông báo về việc thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu THA và cơ chế một cửa trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương (Cục THADS tỉnh Sơn La); gửi Thông báo tới các tổ chức tín dụng, ngân hàng (Cục THADS TP Hà Nội, Cục THADS TP Đà Nẵng, TP Hải Phòng); tuyên truyền nội dung thí điểm thông qua hệ thống loa phát thanh xã, phường, thị trấn (Cục THADS tỉnh Bắc Giang)... Từ việc thí điểm cũng xuất hiện nhiều điểm sáng. Đơn cử tại TP Hồ Chí Minh, ngoài thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến (khoảng 36 lượt hỗ trợ) theo chỉ đạo của Tổng cục THADS, từ ngày 1/6/2016, Cục THADS và Chi cục THADS trên địa bàn TP còn thực hiện hướng dẫn thủ tục THA, tiếp nhận phản ánh những thắc mắc của đương sự, khiếu nại… thông qua hình thức trực tuyến với hơn 160 lượt hỗ trợ.

Tổng cục THADS đánh giá, thực hiện mô hình này, bước đầu đã giải quyết được một số lượng hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện giao dịch với các cơ quan THADS. Tạo nên sự chuyển biến về hình ảnh, chất lượng phục vụ của các cơ quan THADS và sự kiểm soát trong nội bộ cơ quan đối với việc giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Qua kiểm tra, khảo sát tại các đơn vị thí điểm cho thấy, người dân có phản ứng tích cực đối với việc thí điểm cơ chế một cửa, hỗ trợ trực tuyến yêu cầu THADS.

Thời gian tới, Tổng cục THADS sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền về phương thức hỗ trợ trực tuyến yêu cầu THA đến với các tổ chức (nhất là đối với các ngân hàng thương mại) nhằm thông tin rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân về những đổi mới cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan THADS.