Mô hình trường học VNEN: Báo cáo của WB có phản ánh đúng ý kiến phụ huynh và hiệu trưởng?

Gốc
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB) về mô hình trường học mới (VNEN), tỉ lệ phụ huynh và hiệu trưởng ủng hộ VNEN khá cao.

Mô hình trường học VNEN: Báo cáo của WB có phản ánh đúng ý kiến phụ huynh và hiệu trưởng? - Ảnh 1

85% cha mẹ ủng hộ khi biết về VNEN

Kết quả của nghiên cứu cho thấy, phần lớn cha mẹ học sinh ủng hộ VNEN. Cụ thể, có 61% phụ huynh rất ủng hộ, 24% cha mẹ ủng hộ, 9% trung lập, 4% không ủng hộ và chỉ có 2% phản đối. Phụ huynh ủng hộ vì cho rằng VNEN mang tới hiệu năng học tập cho các em cũng như các kỹ năng khác như giao tiếp, lãnh đạo và tổ chức.

Phụ huynh VNEN phần lớn là nông dân, và chỉ rất ít trong số đó có bằng cấp 3. Tuy nhiên họ rất tích cực tham gia vào giáo dục cho con em mình và có nhân thức tốt, chi tiết về phương pháp VNEN, ví dụ như Hội đồng tự quản học sinh.

Nghiên cứu cho thấy, có 71% cha mẹ học sinh các trường nhóm VNEN và 37% cha mẹ học sinh nhóm các trường đối chứng biết về mô hình VNEN.

75% hiệu trưởng VNEN cho rằng cần thay đổi trường học truyền thống

Theo kết quả từ báo cáo, có tới 75% hiệu trưởng VNEN nhận thức rằng trường học truyền thống cần phải thay đổi. Trong khi đó, nhận thức về việc trường học truyền thống cần được thay đổi giảm (từ 73% xuống 63%) của hiệu trưởng ở các trường không thuộc VNEN nhận thức về việc trường học truyền thống cần được thay đổi.

Mô hình trường học VNEN: Báo cáo của WB có phản ánh đúng ý kiến phụ huynh và hiệu trưởng? - Ảnh 2

Báo cáo cho rằng trên thực tế, đổi mới thường bị cản trở do người tham gia không có niềm tin về sự ảnh hưởng của mình. Trong khi đó, hiệu trưởng VNEN cho thấy niềm tin vào bản thân của họ ngày càng lớn khi họ được áp dụng thử mô hình. Điều này thể hiện giá trị của việc được trải nghiệm thực tế trong nỗ lực đổi mới so với việc chỉ đọc hay nghe nói về đổi mới.

Mô hình trường học VNEN: Báo cáo của WB có phản ánh đúng ý kiến phụ huynh và hiệu trưởng? - Ảnh 3

Giáo viên cũng hiểu rõ về lý thuyết và tư duy của VNEN (ví dụ như việc khuyến khích để học sinh biết vấn đáp quan trọng hơn việc giáo viên cần thuyết giảng giỏi). Tuy nhiên, việc thực hiệ một số hoạt động còn khá khó khăn đối với giáo viên. Ví dụ, giáo viên cảm thấy khó khăn trong việc chấp nhận rằng học sinh học nên thông qua việc mắc lỗi, thay vì nói trước để tránh các em mắc lỗi.

Bản báo cáo khẳng định, Việt Nam đã đầu tư vào giáo dục cơ bản một cách bền vững qua nhiều thập kỷ để có thể đạt được thành tựu đáng kể trong việc tiếp cận và nâng cao năng lực nhận thức.

Hiện tại, Việt Nam đã xác định được mục tiêu tiếp theo là cung cấp những kỹ năng của thế kỷ 21 cho trẻ em, dù là ở khu vực vùng núi cao, nông thôn hay khu vực thành thị.

"Quá trình đổi mới này chắc chắn không thể thực hiện được trong ngắn hạn mà phải đòi hỏi sự đầu tư đủ lớn và những chính sách bền vững", báo cáo nêu rõ.

Tuy nhiên, khác với đánh giá của Ngân hàng Thế giới, nhiều trường trên cả nước đã xin dừng VNEN do vấp phải sự phản đối quyết liệt của phụ huynh.

HUYÊN NGUYỄN

Tin nóng

Tin mới