NDĐT- Trong nửa đầu tháng 1-2009, tại Hà Nội, Trường Vật lý về LHC (The Large Hadron Collider/ LHC) đã mở khóa đầu tiên nhằm đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ về vật lý hạt nhân và vật lý hạt cơ bản có đủ năng lực để thực hiện các nghiên cứu trên Máy Gia tốc Lớn Hadron vừa được Hội đồng Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (Conseil Europeén pour la Recherche Nucleáire/ CERN) khánh thành gần đây tại Geneva, Thụy Sĩ.