Mở khóa đào tạo nghiệp vụ buồng khách sạn tại Hội An

Gốc
Từ ngày 16 đến ngày 25/10/2008, tại Hội An, Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA) phối hợp với Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam (dự án EU) mở khóa tập huấn đào tạo nghiệp vụ buồng cho cán bộ quản lý, giám sát bộ phận và giảng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm đang chịu trách nhiệm đào tạo tại các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo du lịch. Chi tiết

Tin nóng

Tin mới