Mở rộng 'cửa' Quốc hội

Gốc
TP - Kỳ họp Quốc hội lần này, dân chúng sẽ được xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc; các phiên họp toàn thể thảo luận về kinh tế - xã hội, về giám sát các tập đoàn; các phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Một lần nữa, cửa Quốc hội được mở rộng để dân biết và bàn.

Điều cử tri mong đợi là đại biểu Quốc hội sẽ làm những việc thiết thực để xứng đáng với vai trò của mình. Một trong những kênh mà cử tri giám sát rõ và dễ nhất, là các hoạt động tại nghị trường. Qua những dịp quốc dân đại hội , cử tri sẽ biết đâu là những ông nghị gật , ai là những đại biểu thực sự vì dân, vì nước. Dân bầu đại biểu vào Quốc hội để quyết định và cả phản biện những vấn đề quan trọng, gai góc, nhạy cảm... của đất nước, liên quan đến công ăn việc làm, đời sống hằng ngày của cử tri. Với những yêu cầu được biết, được bàn của cử tri thì truyền hình trực tiếp là chưa đủ, người dân cần nhiều kênh khác như báo chí, báo cáo sau kỳ họp của đại biểu. Thông qua ý kiến đóng góp của cử tri, lên tiếng của đại biểu Quốc hội, nhiều chính sách, dự án, vụ việc lớn đã được công khai hơn, hay kịp thời sửa chữa trước khi quyết định. Điều đó thể hiện rõ ở các vấn đề đã và đang được giải quyết: lãng phí đất công, nhà công, nạn chạy chức, chạy quyền, vụ PCI... ở những kỳ họp trước, hay vệ sinh an toàn thực phẩm, dự báo kinh tế... ngay tại kỳ họp giữa năm 2009 vừa qua. Tại kỳ họp này, đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quốc kế dân sinh . Có những vấn đề chỉ đại biểu mới có đủ tài liệu, thông tin để tham khảo trước khi giơ tay. Cử tri trông đợi những biểu quyết có trách nhiệm, vì tương lai của các thế hệ sau. Dân chúng chắc chắn sẽ hài lòng hơn nữa, nếu tại những kỳ họp tới, cửa Quốc hội sẽ rộng thêm, để dân thể hiện được quyền được biết, bàn và kiểm tra của mình.

Tin nóng

Tin mới