(PL)- Ngày 16-6, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết, đánh giá chương trình bình ổn giá của Chính phủ với một số bộ, ngành và 36 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong nhiều năm qua, nhiều địa phương đã triển khai khá tốt chương trình bình ổn giá đối với các mặt hàng thiết yếu. Chương trình đã thực sự đem lại hiệu quả thiết thực, số DN và tổng giá trị hàng hóa tham gia triển khai chương trình ngày càng tăng và đa dạng phong phú về các mặt hàng.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh tới những vấn đề cần tháo gỡ để chương trình bình ổn giá tiếp tục phát huy tác dụng và thiết thực hơn. Trong đó, chương trình cần tập trung mở rộng đối tượng DN tham gia. Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành sẽ tiếp tục tạo điều kiện về mặt chủ trương, cơ chế để các địa phương thực hiện chương trình bình ổn; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng hàng hóa, quản lý phân phối hàng hóa.

AX