(HNM) - UBND quận Hai Bà Trưng vừa cho biết, quận đang đề xuất với thành phố sớm triển khai một số dự án cải tạo, mở rộng đường giao thông trên địa bàn như: đường Vành đai 3 (đoạn Ô Đông Mác - đê Nguyễn Khoái);