Chiều 9-2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896); bàn triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 và hướng kiện toàn Ban Chỉ đạo.

Mo rong so dia phuong duoc trien khai cap so dinh danh ca nhan - Anh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896 chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Lê Sơn

Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 896, đến nay các nhiệm vụ của giai đoạn 1 Đề án theo Quyết định 896/QĐ-TTg đã cơ bản hoàn thành. Nổi bật là, Bộ Công an đã phê duyệt dự án khả thi và đang trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến tài chính để triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự kiến sẽ được tiến hành từ năm 2017. Tại các địa phương triển khai phần mềm đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân, số trẻ đã được đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân tăng, thủ tục thực hiện đơn giản.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Đề án cho rằng, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến nay mới hoàn thành các thủ tục để chuẩn bị xây dựng, chậm 2 năm so với dự kiến ban đầu. Các bộ, ngành và thành viên Ban Chỉ đạo cần tiếp tục đẩy nhanh tiến
độ thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra.

Để bảo đảm hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo. Trong năm 2017, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cần tập trung nguồn lực để xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an và Bộ Tư pháp phối hợp mở rộng số lượng địa phương được triển khai cấp số định danh cá nhân, bảo đảm số định danh cá nhân được cấp chính xác và đúng quy định.

Hà Phong