Mở rộng thành phố Thái Bình

Gốc
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc mở rộng thành phố Thái Bình được công bố ngày 18/1, thành phố Thái Bình sẽ được sáp nhập thêm một số xã lân cận để mở rộng diện tích thêm gần 2.500 ha so với hiện nay.

Tin nóng

Tin mới