Đó là phản ánh của Cục Hải quan TP HCM về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên địa bàn, trong đó một số vướng mắc phát sinh trong quá trình cài đặt và chạy thử nghiệm phần mềm thông quan điện tử giả lập để thực hiện thử nghiệm thủ tục hải quan điện tử đối với hàng kinh doanh tại Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1.

Trên hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử hiện tại chỉ tiếp nhận được thông tin khai báo nợ C/O, các chứng từ khac DN không khai báo nợ được Chẳng hạn, về sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan, theo quy định tại mục V- quy trình thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa XK, NK theo hợp đồng mua bán quy định: “Trường hợp Chi cục trưởng đồng ý cho sửa đổi, bổ sung mà người khai hải quan in tờ khai hải quan điện tử bổ sung, công chức thực hiện phải xác nhận vào tờ khai hải quan điện tử bổ sung, đồng thời ghi ô ghi chép khác tại tờ khai điện tử in nội dung “có tờ khai hải quan điện tử bổ sung đính kèm, số điều chỉnh...” ký tên, đóng dấu số hiệu công chức vào cuối nội dung xác nhận”. Tuy nhiên, trên thực tế, sau khi khai báo hoặc sau khi có kết quả phân luồng, DN in tờ khai và phát hiện có sai sót, nên gửi thông tin sửa chữa tờ khai. Trên thực tế có nhiều trường hợp DN sửa chữa tờ khai nhiều lần. Toàn bộ thông tin sửa chữa, bổ sung tờ khai đều được ghi nhận lại trên hệ thống. Nếu quy định DN phải in tờ khai sửa chữa, bổ sung mỗi lần có sửa chữa và công chức hải quan phải đóng dấu xác nhận lên tờ khai sẽ gây khó khăn cho cả DN và hải quan. Liên quan đến phần mềm thủ tục hải quan điện tử, theo phản ánh của cơ quan Hải quan và DN có vướng mắc trong quy định gửi thông tin đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản. Theo quy định, người khai hải quan tạo thông tin đề nghị đưa hàng về bảo quản tại địa điểm của người khai hải quan tại tiêu chí “ghi chép khác” của tờ khai hải quan điện tử. Tuy nhiên, trên phần mềm khai hải quan điện tử tại DN không có dữ liệu “ghi chép khác” để người khai hải quan có thể tạo các thông tin theo quy định. Một vướng mắc khác là trong trường hợp DN nợ chứng từ. Bởi vì, trên hệ thống xử lý dữ liệu hải quan điện tử hiện tại chỉ tiếp nhận được thông tin khai báo nợ C/O, các chứng từ khác DN không khai báo nợ được. Bên cạnh đó, hệ thống cũng không cho phép theo dõi và tự động cảnh báo trong trường hợp hết thời hạn cho nợ chứng từ nhưng DN chưa bổ sung. Được biết để tạo thuận lợi cho DN cũng như vận hành thủ tục hải quan điện tử được suôn sẻ, Cục Hải quan TP.HCM đã đề nghị Tổng cục Hải quan hướng giải quyết. Cụ thể đối với vướng mắc về việc đưa hàng về bảo quản, công chức hải quan sẽ thực hiện trên cơ sở công văn xin đem hàng về bảo quản của DN, đề xuất trên hệ thống “mang hàng về bảo quản”. Đội trưởng đội thủ tục thuộc Chi cục nơi thực hiện thủ tục hải quan điện tử căn cứ quy định hiện hành, quyết định cho phép “mang hàng về bảo quản” trên hệ thống. Công chức thực hiện xác nhận cho mang hàng về bảo quản trên tờ khai điện tử do DN xuất trình. Còn đối với việc cho nợ chứng từ, trong thời gian chương trình chưa đáp ứng được, Chi cục trưởng quyết định cho nợ chứng từ theo công văn đề nghị của DN. Công chức thực hiện lưu công văn và theo dõi việc nợ chứng từ của DN. Bên cạnh đó một số vướng mắc khác về kỹ thuật của hệ thống thủ tục hải quan điện tử cũng đang được nghiên cứu giải quyết, như: việc quản lý tài khoản người dùng; duyệt đề nghị chuyển cửa khẩu; xác nhận thực xuất, quy định lấy mẫu, lưu mẫu; quản lý cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, phúc tập hồ sơ hải quan... Vũ Đức