VnEconomy hỏi chuyện Giám đốc Ban quản lý các dự án đường sắt về dự án đường sắt trên cao sắp triển khai tại Hà Nội...