Mobifone đang có hơn 900 tỷ gửi ngân hàng

Gốc
Tính đến cuối tháng 6/2017, lượng tiền của Mobifone còn 1.882 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 991 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, tiền gửi ngân hàng có tới 935 tỷ đồng.

Tổng công ty viễn thông Mobifone (Mobifone) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Mobifone đạt 20.864 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng mạnh 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính của công ty cũng tăng mạnh lên mức 52,5 tỷ đồng so với mức 37,4 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Mobifone đang có hơn 900 tỷ gửi ngân hàng - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Trong 6 tháng qua, chi phí bán hàng của Mobifone đạt 1.969 tỷ đồng, tăng gần 250 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lên mức 701 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Mobifone đạt 2.643 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 107 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 2.627 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo báo cáo, tại ngày 30/6/2017, lượng tiền của Mobifone còn 1.882 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 991 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, có 13,7 tỷ đồng tiền mặt, 935,7 tỷ đồng tiền gửi ở ngân hàng, khoảng 8,7 tỷ đồng tiền đang chuyển và 924,5 tỷ đồng các khoản tương đương tiền.

Tính tới cuối tháng 6/2017, tổng tài sản Mobifone đạt 27.706 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định chiếm 17.213 tỷ đồng. Cùng thời điểm, Mobifone đang có 9.193 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó có 7.752 tỷ đồng nợ ngắn hạn, 1.440 nợ dài hạn.

Tin nóng

Tin mới