MobiFone đặt mục tiêu doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng vào năm 2020

Gốc
(ICTPress) - Đây là một trong một số mục tiêu quan trọng được Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone lần thứ nhất đặt ra để phấn đấu đạt vào năm 2020.

Đại hội đã diễn ra trong hai ngày 27 - 28/7/2015 đã tổng kết, đánh giá các kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2010 - 2015 đồng thời phân tích, đánh giá, biểu dương nhiều tập thể và cá nhân có đóng góp cho Tổng công ty thời kỳ qua đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những mặt hạn chế tồn tại để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã tổng kết những kết quả quan trọng đã đạt được trong giai đoạn 2010 - 2014:Tổng doanh thu phát sinh đạt trên 191.208 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8%/năm; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt trên 32.997 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm; Tổng số nộp ngân sách nhà nước đạt trên 22.864 tỷ đồng.

Với thành tích xuất sắc trong 5 năm qua, Tổng công ty đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng Lao động và Huân chương Độc lập hạng Ba.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ MobiFone đặt ra một số mục tiêu quan trọng: Đạt tốc độ tăng doanh thu bình quân hàng năm trên 20%, đến năm 2020 đạt doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân hàng năm từ 3 - 5%/năm; Nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân 5%/năm; Năng suất lao động bình quân tăng 6%/năm; Thực hiện cổ phần hóa MobiFone theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ

MobiFone cũng sẽ thực hiện kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực lớn là Di động - Truyền hình - Bán lẻ - Đa phương tiện; Xây dựng hệ thống kênh phân phối rộng về quy mô, chất lượng; Tiếp tục giữ vững và tăng thị phần của MobiFone.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đánh giá cao những thành tựu quan trọng và toàn diện của Đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty Thông tin di động (nay là Tổng công ty Viễn thông MobiFone) nhiệm kỳ 2010 - 2015. Trong giai đoạn vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo MobiFone thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị: hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất, kinh doanh, duy trì được mức tăng trưởng cao, có tỷ trọng đóng góp lớn về doanh thu, lợi nhuận và là doanh nghiệp đứng trong tốp đầu trong số các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách cao cho Nhà nước.

Chỉ đạo công tác lãnh đạo chuyên môn của MobiFone trong nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đề nghị MobiFone cần quan tâm hàng đầu đến việc chỉ đạo xây dựng chiến lược, định hướng đầu tư, phát triển hạ tầng và dịch vụ, đảm bảo có trọng tâm trọng điểm để dần tạo ra được dấu ấn riêng trên thương trường so với các đối thủ cạnh tranh. Bộ trưởng nhận định trong thời gian tới đây Tổng công ty sẽ đầu tư và phát triển nhiều hạ tầng và dịch vụ mới, mở rộng quy mô. Vì vậy, Đảng bộ cũng cần quan tâm chỉ đạo việc thường xuyên đánh giá sự phù hợp của cơ cấu tổ chức bộ máy với tình hình thực tế để luôn đảm bảo sự tinh gọn, chuyên nghiệp hóa, tạo ra sự năng động và chủ động cho cấp thực thi, cấp cơ sở.

Chỉ đạo công tác cổ phần hóa tại MobiFone, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh MobiFone thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ, Nghị quyết số 509 - NQ/BCSĐ ngày 12/6/2015 của Ban Cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác cổ phần hóa Tổng công ty MobiFone, nhằm bảo đảm công tác cổ phần hóa của Tổng công ty được triển khai chặt chẽ, thận trọng,tuân thủ đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; đem lại lợi ích cao nhất cho Nhà nước và cho Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Về các chỉ tiêu và các giải pháp sản xuất kinh doanh, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đề nghị Đảng bộ MobiFone cần quan tâm nhiều hơn đến các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh và chỉ tiêu về phát triển bền vững và cần được nghiên cứu bổ sung vào Nghị quyết của Đại hội.

Để Mobifone phát triển mở rộng trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị MobiFone tiếp tục đổi mới cơ chế đánh giá và đãi ngộ người lao động để tạo động lực làm việc, thúc đẩy sự năng động và chủ động sáng tạo ở mọi cấp, mọi vị trí việc làm; công tác tuyển dụng bố trí việc làm cần thực hiện công khai minh bạch để bổ sung được nguồn nhân lực có chất lượng khi.

“Tăng mở rộng vùng phủ sóng, dịch vụ tại các khu vực biên giới, ven biển, để vừa thực hiện mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ, tăng nguồn thu, vừa góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và tăng cường quốc phòng, an ninh trong tình hình mới” cũng là một nhiệm vụ Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo MobiFone.

Minh Anh

Tin nóng

Tin mới