QĐND Online - Sáng 27-7, tại Hà Nội, Tổng công ty Viễn thông – MobiFone tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí nguyên là lãnh đạo MobiFone qua các thời kỳ và gần 200 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 915 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự Đại hội.

200 đảng viên tiêu biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông – MobiFone.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời phân tích, biểu dương nhiều tập thể và cá nhân có đóng góp cho Tổng công ty. Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Đảng bộ nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Cao Duy Hải, Tổng giám đốc MobiFone cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, MobiFone đã đạt được tổng doanh thu phát sinh là hơn 191.208 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế của MobiFone đạt hơn 32.997 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm và tổng số nộp ngân sách trong giai đoạn này là hơn 22.864 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tổng công ty đặt ra một số mục tiêu như: Đạt tốc độ tăng doanh thu bình quân hằng năm hơn 20%, đến năm 2020 đạt doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng. MobiFone cũng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng bình quân hằng năm từ 3 đến 5%/năm và nộp ngân sách Nhà nước tăng bình quân 5%/năm, năng suất lao động bình quân tăng 6%/năm.

"Nhiệm vụ trong thời gian tới của MobiFone là thực hiện kinh doanh tập trung vào các lĩnh vực lớn như: “Di động, truyền hình, bán lẻ và đa phương tiện”. Trên cơ sở mục tiêu chiến lược đó, MobiFone cũng xây dựng hệ thống kênh phân phối rộng về quy mô, chất lượng để tiếp tục giữ vững và tăng thị phần của MobiFone", ông Cao Duy Hải nhấn mạnh.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong thời gian vừa qua. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông mong muốn, trong thời gian tới, Tổng công ty tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu, tách Công ty Thông tin di động ra thành một nhà mạng độc lập với Tập đoàn VNPT, thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone và đưa Tổng công ty đi vào hoạt động với tư cách pháp nhân mới, với ngành nghề hoạt động được mở rộng hơn trước - tương đồng với ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn VNPT và Tập đoàn Viettel. Đây là một thành công lớn trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc hình thành thị trường viễn thông cạnh tranh lành mạnh với 3 doanh nghiệp có quy mô lớn, hoạt động trên phạm vi toàn quốc và từng bước vươn ra thế giới.

Đánh giá về mục tiêu trong nhiệm kỳ 2015-2020, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone cho rằng: Mục tiêu của MobiFone trong nhiệm kỳ 2015-2020 được xác định là đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm hơn 20%, đến năm 2020 đạt doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng. Đây là một nhiệm vụ khó, đòi hỏi từ Ban lãnh đạo cho đến toàn bộ cán bộ, nhân viên đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết đồng lòng là để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ cũng như cán bộ đảng viên, người lao động trong Tổng công ty trong giai đoạn phát triển mới 2015 - 2020. Nhiệm kỳ này, Đảng bộ MobiFone xác định tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững.

Tin, ảnh: VĂN PHONG