“MobiFone phải mở rộng quy mô trong thời gian sớm nhất”

Gốc
ICTnews –Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho rằng, MobiFone phải đẩy mạnh đầu tư hạ tầng mạng lưới và hoạt động kinh doanh ra quốc tế nhằm thu hút các khách hàng mới, nâng cao doanh số và mở rộng quy mô trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Đại hội Đảng bộ của MobiFone

Ngày 27/7/2015, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, trong giai đoạn vừa qua, Đảng bộ Tổng Công ty viễn thông MobiFone đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh và duy trì được mức tăng trưởng cao. Trong giai đoạn 2010 - 2014, MobiFone đã đạt được tổng doanh thu phát sinh đạt trên 191.208 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 8%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế của MobiFone đạt trên 32.997 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 6%/năm và tổng số nộp ngân sách trong giai đoạn này là trên 22.864 tỷ đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, trong thời gian tới, MobiFone tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Công tác cổ phần hóa MobiFone phải được triển khai thận trọng, chặt chẽ và theo đúng quy định của pháp luật.

“MobiFone phải tập trung tăng cường phát triển kinh doanh các dich vụ thông tin di động và từng bước xây dựng nền tảng, mở rộng kinh doanh các dịch vụ mới gồm; truyền hình, bán lẻ, dịch vụ giá trị gia tăng và đa phương tiện. Bên cạnh đó, MobiFone phải đẩy mạnh đầu tư hạ tầng mạng lưới và hoạt động kinh doanh ra quốc tế nhằm thu hút các khách hàng mới, nâng cao doanh số và mở rộng quy mô trong thời gian sớm nhất” Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho rằng, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty MobiFone phải sáng suốt chọn lựa ra Ban chấp hành mới có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn cao, có tư duy đổi mới và đủ năng lực uy tín để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son còn cho rằng nhiệm vụ phía trước của MobiFone còn rất nặng nề. Cùng với nhiều thời cơ, thuận lợi mới thì có cả những thách thức lớn cần phải vượt qua để đưa MobiFone xứng đáng là một Tổng công ty Viễn thông hạng đặc biệt, để thực sự trở thành một trong 3 trụ cột của thị trường viễn thông Việt Nam.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Hữu Bình, Phó bí thư Đảng úy khối doanh nghiệp Trung ương cho rằng kết quả mà MobiFone đạt được trong 5 năm qua là con số ấn tượng, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị suy thoái và phục hồi chậm. Những kết quả sản xuất kinh doanh của MobiFone trong thời gian qua thể hiện và khẳng định vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong kinh tế thị trường. Ông Trần Hữu Bình cũng cho rằng, mục tiêu trong thời gian tới MobiFone sẽ phải tập trung vào cổ phần hóa và xây dựng mô hình quản trị phù hợp sau khi cổ phần. Bên cạnh đó, MobiFone phải tăng cường chủ động để hội nhập kinh tế, chiếm lĩnh và giữ vững thị trường trong nước và phát triển ra thị trường quốc tế.

Tại Đại hội này, ông Lê Nam Trà, Chủ tịch Hội đồng thành viên của MobiFone cho biết, Tổng công ty đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong nhiệm kỳ 2015-2020, đòi hỏi từ Ban lãnh đạo cho đến toàn bộ nhân viên đều phải "nhìn thẳng vào sự thật", "nêu cao tinh thần trách nhiệm", "đoàn kết đồng lòng".

Mục tiêu của MobiFone trong nhiệm kỳ 2015-2020 được xác định là đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trên 20%, đến năm 2020 đạt doanh thu hơn 100.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế bình quân hàng năm tăng 3-5%, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 5%/năm, năng suất lao động bình quân tăng 6%/năm; Thực hiện cổ phần hóa MobiFone theo đúng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ.

Tin nóng

Tin mới