MobiFone tiếp nhận thông tin về tin nhắn rác

Gốc
MobiFone cho biết đang thiết lập đường dây riêng cho việc chống tin nhắn rác trên mạng di động MobiFone. 

Tin nóng

Tin mới