Năm 2019, viễn thông đạt doanh thu hơn 20,5 tỷ USD

Năm 2019, viễn thông đạt doanh thu hơn 20,5 tỷ USD

Năm 2019, các doanh nghiệp viễn thông đạt tổng doanh thu khoảng 470 nghìn tỷ đồng (tương đương 20,5 tỷ USD),...

12 liên quan

MobiFone ước lãi 6.078 tỷ đồng năm 2019, vừa đủ hoàn thành kế hoạch

MobiFone ước lãi 6.078 tỷ đồng năm 2019, vừa đủ hoàn thành kế hoạch

Tổng công ty Viễn thông MobiFone ước đạt 6.078 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vừa đủ hoàn thành kế hoạch năm...

12 liên quan

MobiFone sẽ nghiên cứu triển khai công nghệ, dịch vụ mới trong năm 2020

12 liên quan

Mạng MobiFone đạt lợi nhuận 6.078 tỷ đồng trong năm 2019

Năm 2019, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone ước đạt lợi nhuận 6.078 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2018 và đứng...

12 liên quan

Năng suất lao động bình quân của MobiFone đạt gần 9 tỷ đồng/người/năm

Theo đại diện Tổng công ty Viễn thông MobiFone, năm 2019 là năm có nhiều khó khăn, thử thách với doanh nghiệp...

12 liên quan

25 năm ra đời mạng di động đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 16-4, tại Hà Nội, Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (16-4-1993 đến...

12 liên quan

MobiFone đạt lợi nhuận lớn sau khi 'lên Tổng' và hoàn thành định giá

Ngày 25/11, Tổng Công ty viễn thông MobiFone đã tổ chức Lễ kỷ niệm 1 năm thành lập và Hội nghị Tổng kết năm...

12 liên quan