Mới 3 tháng, lạm phát lên 9,19%

Gốc
* Nếu tính theo cách mới (bình quân 3 tháng năm nay so với bình quân cùng kỳ năm trước) thì lạm phát 3 tháng đã lên tới 16,37%Năm 2007, lạm phát đã "lồng lên" hai chữ số (12,63%). Bước sang năm 2008, lạm phát tiếp tục "lồng lên": tháng 1 là 2,38%, tháng 2 là 3,56%. Nếu tính theo năm (so với cùng kỳ năm trước) tháng 1 tăng 14,11%, tháng 2 tăng 15,67%.

Tin nóng

Tin mới