Nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, Báo Nhân Dân xuất bản ấn phẩm đặc biệt Tết Nhâm Thìn - 2012. Để Báo Nhân Dân Tết Nhâm Thìn có nội dung phong phú, hấp dẫn, hình thức đẹp, Ban Biên tập Báo Nhân Dân mong được sự cộng tác nhiệt tình của các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu, cộng tác viên và bạn đọc cả nước với các thể tài: bút ký, phóng sự, tùy bút, tư liệu, bình luận, truyện ngắn, thơ, truyện vui, tiểu phẩm, câu đối, tranh ảnh...

Các sáng tác văn học, nghệ thuật và các bài báo sẽ được chọn lọc đăng trong báo Tết Nhâm Thìn và các số báo Tất niên, Tân Xuân.

* Các bài viết trong số báo này thể hiện nổi bật những chủ đề sau: Truyền thống vẻ vang của Đảng ta và sứ mệnh lịch sử trong thời kỳ mới; Quan điểm độc lập dân tộc và CNXH trên nền tảng Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với những thành tựu và nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Nêu bật tính sáng tạo trong thử thách; tinh thần chủ động, ý chí tự lực tự cường trong bối cảnh tình hình kinh tế quốc tế và trong nước năm 2011 gặp nhiều khó khăn, trên các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, môi trường, khoa học, công nghệ, giáo dục, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, văn hóa, văn nghệ...; đặc biệt là những kết quả kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp CNH, HĐH; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; khẳng định uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam trong hội nhập; gìn giữ và bảo vệ Di sản vật chất và di sản tinh thần, đặc biệt những di sản được UNESCO công nhận; xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh...

* Bài viết cần ngắn gọn, rõ ràng, viết trên một mặt giấy. Có thể gửi bản thảo qua đường bưu điện, gửi trực tiếp tại tòa soạn, fax về số: 04.38255593; gửi theo hộp thư điện tử: phanphuongkg@gmail.com hoặc thuongtru@gmail.com. Ngoài bút danh, đề nghị các tác giả ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại, hộp thư điện tử để tòa soạn tiện liên hệ. Bài gửi Báo Nhân Dân xin không gửi cho các báo khác. Những bài không đăng, tòa soạn xin lưu lại bản thảo.

* Bài, tranh, ảnh xin gửi về: Ban Báo Tết, Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống, Hà Nội; hoặc Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại TP Hồ Chí Minh, 40 Phạm Ngọc Thạch, quận 3; Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Đà Nẵng, số 2 Trần Quý Cáp; Cơ quan thường trực Báo Nhân Dân tại Cần Thơ, 11B Hùng Vương; hoặc qua phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại các tỉnh, thành phố.

* Thời hạn nhận bài chậm nhất không quá ngày 5-12-2011. Bài gửi qua bưu điện không phải dán tem.

Ban Biên tập Báo Nhân Dân rất mong được sự cộng tác nhiệt tình của đông đảo cộng tác viên và bạn đọc để ấn phẩm đặc biệt này thật sự là món quà văn hóa tinh thần có ý nghĩa trong mỗi gia đình dịp Xuân Nhâm Thìn.