Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nghiêm túc tự soi, tự gột rửa, tự sửa mình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

(CT) - Sáng 9-12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận và Quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, quận, huyện và xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.

Thường trực Thành ủy và cán bộ chủ chốt TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy.

Các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, dự tại điểm cầu trực tuyến Hội trường Thành ủy Cần Thơ.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Kết luận số 21); Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm (Quy định số 37). Đại diện lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã tham luận kết quả thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những điều đảng viên không được làm, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới theo Kết luận số 21 của Bộ Chính trị, Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; bằng đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho đất nước; bằng sự nêu gương, hi sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên… Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ, các Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đều bàn và ban hành những nghị quyết, kết luận, quy định hết sức quan trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; lần sau sâu sắc, toàn diện và cụ thể, rõ ràng hơn so với lần trước. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Quy định số 08 "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Quy định số 47 về 19 điều đảng viên không được làm… được nhân dân tin yêu, đồng tình, ủng hộ, góp phần rất quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung.

Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã kế thừa, bổ sung, làm rõ hơn và yêu cầu phải tiến hành đồng bộ và quyết liệt hơn nữa nhiều công việc cụ thể, thiết thực, tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã đề ra. Đồng thời bổ sung, nhấn mạnh thêm nhóm nhiệm vụ, giải pháp về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Do vậy, căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, tự gột rửa, tự sửa mình. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần làm đến đâu chắc đến đó, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang, thậm chí biến cuộc họp tự phê bình và phê bình thành nơi vuốt ve, ca tụng lẫn nhau; đồng thời cũng ngăn chặn, tránh tình trạng lợi dụng dịp này để "đấu đá", "hạ bệ" nhau với những động cơ không trong sáng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, những nội dung trình hội nghị cán bộ toàn quốc hôm nay là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Đây là vấn đề tạo bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là đạo đức, là văn minh, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/moi-can-bo-dang-vien-nhat-la-nguoi-dung-dau-phai-nghiem-tuc-tu-soi-tu-got-rua-tu-sua-minh-a141479.html