Tiếp cận người mình thích là một việc rất khó ngay cả với các chàng trai, với các cô gái thì việc này lại càng khó hơn. Làm thế nào để chủ động mời chàng đi xem phim đây?