Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mỗi chi bộ là điểm tựa của dân

Gốc

ND – Sau gần chín năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình, Đảng bộ huyện Hưng Hà đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong công tác xây dựng Đảng.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=112132&sub=50&top=37