Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mới có 3/25 DN thuộc Bộ Công thương thực hiện cổ phần hóa

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Báo cáo của Ban đổi mới Doanh nghiệp Bộ Công thương: Năm 2008, việc thực hiện cổ phần hóa (CPH) theo kế hoạch phê duyệt của Bộ và Chính phủ chậm so với kế hoạch đề ra, mới chỉ thực hiện được 3 trong số 25 đơn vị.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=118563