Đồng chí Trần Quốc Vượng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương nhấn mạnh nội dung này khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lê Lợi, TP. Vinh.

Chiều 31/10, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương , Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lê Lợi, TP. Vinh nhằm kiểm tra việc quán triệt, triển khai Nghị quyết XII của Đảng, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng dự về phía Trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành phố Vinh; Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lê Lợi.

'Moi dang vien phai thuc su guong mau truoc nhan dan' - Anh 1

Đồng chí Trần Quốc Vượng chủ trì cuộc làm việc.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường Lê Lợi đã chủ động, kịp thời ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai hướng dẫn và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt một cách nghiêm túc.

Đảng ủy phường cũng đã xây dựng chương trình hành động, các văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, chú trọng công tác kiểm tra, đôn đốc, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, phường đã cơ bản thực hiện tốt việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, tồn tại và những việc cần làm ngay sau kiểm điểm.

Đến nay, Đảng ủy phường đã hoàn thành 7/8 việc cần làm ngay sau kiểm điểm; tổng số hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm đối với tập thể Đảng ủy là 34, đã khắc phục là 27; số hạn chế, khuyết điểm của cá nhân cấp ủy viên phường là 80, đã khắc phục 58.

'Moi dang vien phai thuc su guong mau truoc nhan dan' - Anh 2

Bí thư Đảng ủy phường Lê Lợi Lê Văn Long trình bày báo cáo với đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.

'Moi dang vien phai thuc su guong mau truoc nhan dan' - Anh 3

Cán bộ, đảng viên phường Lê Lợi phát biểu ý kiến với đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và trước đó là Chỉ thị 03, Đảng bộ phường đã quan tâm, chỉ đạo triển khai và có những cách làm sáng tạo, thiết thực, xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình.

Tại cuộc làm việc, nhiều ý kiến của cán bộ, đảng viên phường thể hiện niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời nêu lên nhiều giải pháp, việc làm cụ thể để đưa nghị quyết đại hội các cấp vào cuộc sống, thực hiện Nghị quyết Trung ương IV, khóa XI và Chỉ thị 05.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá, phường Lê Lợi đã chấp hành nghiêm túc các nội dung, yêu cầu đặt ra; các ý kiến phát biểu trách nhiệm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT Trung ương yêu cầu, Đảng ủy phường tiếp tục quan tâm, có kế hoạch để cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập; đi đôi với nâng cao ý thức đấu tranh.

'Moi dang vien phai thuc su guong mau truoc nhan dan' - Anh 4

Đồng chí Trần Quốc Vượng kết luận cuộc làm việc.

Trên tinh thần tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ rõ cán bộ, đảng viên cần lấy ý thức phục vụ nhân dân là quan trọng, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu trước nhân dân.

“Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phải biến chuyển từ công việc hàng ngày của cán bộ, đảng viên”, đồng chí Trần Quốc Vượng chỉ rõ.

'Moi dang vien phai thuc su guong mau truoc nhan dan' - Anh 5

Giao dịch tại Trung tâm một cửa phường Lê Lợi. Ảnh tư liệu Báo Nghệ An

Cũng tại cuộc làm việc, Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị phường Lê Lợi tiếp tục chú ý công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục làm tốt hơn các nhiệm vụ đặt ra, xứng đáng là Đảng bộ trung tâm của thành phố Vinh giàu truyền thống cách mạng.

Thành Duy