(HNM) - Trước tình hình triển khai Đề án kiên cố hóa trường, lớp năm 2008 chậm (mới khởi công 372 công trình trong tổng số gần 10.000 công trình trong kế hoạch), Bộ GD-ĐT vừa có văn bản số 9415/BGDĐT-CSVCTBĐCTE gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị báo cáo kết quả thực hiện định kỳ, việc thực hiện giải ngân và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư năm 2009.