Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong các già làng phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong cộng đồng, vận động bà con hăng hái lao động sản xuất có kỹ thuật và kỷ luật để nâng cao chất lượng cuộc sống...