(VTC News) - Xem một loạt 35pha "bóng hỏng" rất buồn cười chỉ trong vòng 32 giây.