QĐND - Tết Bính Thân 2016, Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần ra ấn phẩm đặc biệt (gộp 2 số 1049 và 1050) với 31 trang nội dung, giấy tốt, in 4 màu.

Mùa Xuân 2016 kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2016), toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 105 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911-2016). Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần số Tết Bính Thân mong nhận được những bài viết, tranh, ảnh... phản ánh những điển hình tập thể và cá nhân có nhiều sáng kiến hay, cách làm tốt, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, ổn định chính trị-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, nâng cao vị thế và hình ảnh của đất nước và con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Năm 2016 là tròn 30 năm công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo (1986-2016); tròn 40 năm Quốc hiệu nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976-2016); tròn 70 năm Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam mới... Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần số Tết Bính Thân sẽ dành dung lượng thích đáng cho các bài viết về sự kiện trên đây, bao gồm: Những ký ức sâu sắc của các thế hệ quân-dân, những tư liệu mới khai thác và công bố liên quan đến các sự kiện này; tranh, ảnh, bài phản ánh về những thành tựu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và những đổi thay của quê hương, đất nước trên đường đổi mới.

Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần số Tết Bính Thân dành phần lớn nội dung cho các vấn đề về văn hóa, văn học, nghệ thuật và thể dục-thể thao trong nước và quốc tế. Báo mong nhận được nhiều bài viết giới thiệu về chân dung các văn nghệ sĩ, vận động viên, cầu thủ... nổi tiếng, các tác phẩm văn học-nghệ thuật đang được dư luận quan tâm; những phong tục, lễ hội, danh thắng... đặc sắc; những nhận định, đánh giá về tình hình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch... năm qua và xu hướng phát triển tích cực trong thời gian tới.

Bài viết cho báo ngắn gọn, dưới 1.000 chữ, lối viết "đậm" chất văn hóa-văn nghệ, chính xác, hấp dẫn; cuối bài ghi rõ họ tên tác giả, địa chỉ thường trú, e-mail và điện thoại nếu có; là những tác phẩm chưa sử dụng trên bất kỳ ấn phẩm và phương tiện truyền thông nào và xin không gửi cho bất kỳ địa chỉ nào khác. Nơi nhận: Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần, số7 Phan Đình Phùng-Hà Nội. E-mail: baoqdndct@gmail.com. Hạn nhận bài cuối cùng vào ngày 15-12-2015.