Bộ trưởng Bộ LĐTBXH vừa có Công điện khẩn số 01 gửi các sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc hỗ trợ cho các hộ nghèo nhân dịp Tết Kỷ Sửu.