Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mọi hoạt động từ thiện phải mở sổ kế toán ghi chép minh bạch từ 1-9

Sau hàng loạt những lùm xùm xung quanh các chương trình từ thiện, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 41/2022/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Điều 3 Thông tư này nêu rõ, từ 1-9, tất cả tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp để thực hiện hoạt động xã hội, từ thiện thì đều phải mở sổ kế toán ghi chép, hạch toán và minh bạch thông tin.

Đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị thực hiện hoạt động xã hội, từ thiện kiêm nhiệm, không tổ chức kế toán riêng để hạch toán thì phải hạch toán trên cùng hệ thống sổ kế toán của đơn vị, theo chế độ kế toán mà đơn vị đó đang áp dụng.

Ngoài ra, đơn vị còn phải mở sổ chi tiết để theo dõi riêng cho các hoạt động này, đảm bảo quản lý và sử dụng đúng mục đích.

Hàng năm phải lập báo cáo về hoạt động xã hội, từ thiện, thực hiện công khai số liệu, đồng thời thuyết minh riêng số liệu các hoạt động xã hội, từ thiện trên báo cáo tài chính một cách minh bạch và rõ ràng.

Cũng liên quan đến hoạt động từ thiện, trước đó theo Nghị định 93/2021/NĐ-CP, cá nhân phải công khai số tiền kêu gọi từ thiện trên truyền thông

Khoản 3 Điều 19 Nghị định này nêu rõ, cá nhân có trách nhiệm mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin về: Kết quả tiếp nhận, phân phối tiền, hiện vật đóng góp tự nguyện theo đối tượng, địa bàn được hỗ trợ, bao gồm những khoản tiếp nhận có điều kiện, địa chỉ cụ thể (nếu có).

Đáng lưu ý, việc công khai phải được thực hiện trên các phương tiện truyền thông và gửi kết quả bằng văn bản tới UBND xã nơi cư trú để niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan trong 30 ngày.

Ngoài ra, khi kêu gọi từ thiện, cá nhân phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận.

Đồng thời, phải có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu.

Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

H.L