Mỗi lớp của trường trung học đạt chuẩn có tối đa 45 học sinh

Gốc
(HNMO) – Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để đạt chuẩn quốc gia, các trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học chỉ được phép có tối đa 45 lớp học và mỗi lớp có không quá 45 học sinh.

Con số 45 lớp học này đã bao gồm đủ các khối lớp của cấp học. Đây là một trong những quy định trong Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia của Bộ. Thông tư ban hành quy chế này có hiệu lực từ ngày 12/4/2010. Trong quy cế mới cũng quy định, trường đạt chuẩn phải có đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định, trong đó ít nhất có 30% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp cơ sở trở lên; có 100% giáo viên đạt chuẩn loại khá trở lên theo quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học; có đủ giáo viên hoặc viên chức phụ trách thư viện, phòng học bộ môn, phòng thiết bị dạy học được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hiệu trưởng và các phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên theo qui định về chuẩn hiệu trưởng trường trung học. Về chất lượng giáo dục, 1 năm trước khi được công nhận và trong thời hạn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trường tối thiểu phải đạt các chỉ tiêu sau: tỷ lệ học sinh bỏ học và lưu ban hàng năm không quá 6%, trong đó tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1%; số học sinh đạt học lực loại giỏi từ 3% trở lên, loại khá từ 35% trở lên, loại yếu, kém không quá 5%; số học sinh có hạnh kiểm xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên, loại yếu không quá 2%. Về điều kiện trường lớp, trường đạt chuẩn phải có đủ số phòng học cho mỗi lớp học (không quá 2 ca mỗi ngày); diện tích phòng học, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành; phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, an toàn; Có phòng y tế trường học đảm bảo theo quy định hiện hành; Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học; chú trọng phát triển nguồn tư liệu điện tử, đáp ứng yêu cầu tham khảo của giáo viên và học sinh; Có phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục thể thao, phòng làm việc của Công đoàn, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh…. Học sinh Trường THCS Thanh Đa (huyện Phúc Thọ) sử dụng máy tính Ảnh: N.A Ngoài ra, khuôn viên của các trường đạt chuẩn cũng phải là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp. Đủ diện tích sử dụng để đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động quản lý, dạy học và sinh hoạt. Đối với trường trung học được thành lập trước năm 2002 phải đảm bảo yêu cầu: Các trường nội thành, nội thị và các vùng khó có diện tích sử dụng ít nhất từ 6m2/học sinh trở lên; Các trường khu vực nông thôn có diện tích sử dụng ít nhất từ 10m2/học sinh trở lên. Đối với trường trung học được thành lập từ sau năm 2001 phải đảm bảo có diện tích mặt bằng theo đúng qui định tại Điều lệ trường trung học. Đáng chú ý, trường trung học đạt chuẩn phải có hệ thống công nghệ thông tin kết nối internet đáp ứng yêu cầu quản lý và dạy học; có Website thông tin trên mạng internet hoạt động thường xuyên, hỗ trợ có hiệu quả cho công tác dạy học và quản lý nhà trường. Tất cả cán bộ quản lý, giáo viên đều sử dụng được máy vi tính trong công tác, học tập. Cũng trong quy chế mới, Bộ quy định, bằng công nhận đạt chuẩn chỉ có giá trị trong 5 năm. Hết thời hạn này, các trường trung học phải làm các thủ tục đề nghị các cấp quản lý kiểm tra công nhận lại trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho nhà trường.

Tin nóng

Tin mới