Mỗi năm giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông

Gốc
Công khai giá thành điện, xăng dầu

Với sự tán thành của 92,4% ĐBQH có mặt, sáng 26.11, Quốc hội (QH) đã thông qua Nghị quyết (NQ) về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, QH khóa 13.

Nội dung NQ tập trung vào 5 lĩnh vực mà các vị “tư lệnh ngành” vừa trả lời chất vấn, gồm: GTVT, NN-PTNT, GD-ĐT, tài chính, ngân hàng (NH).

Kiểm tra chất lượng đào tạo

Cũng trong sáng 26.11, QH đã biểu quyết thông qua luật Cơ yếu và Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề với đa số phiếu thuận. Trong đó xác định: đến năm 2015, xử lý đạt 85% tỷ lệ cơ sở sản xuất, cơ sở tái chế phế thải hoặc núp bóng làng nghề gia công, sản xuất các sản phẩm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trong lĩnh vực GTVT, NQ khẳng định quyết tâm chính trị của Chính phủ, các ngành, các cấp trong việc đẩy lùi tai nạn giao thông, nạn ùn tắc giao thông và xác định chỉ tiêu từ năm 2012, giảm số vụ tai nạn, số người chết do tai nạn giao thông từ 5-10%/năm; giảm mức độ ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP.HCM; lấy năm 2012 là năm thiết lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự, ATGT.

Về NN-PTNT, QH quyết nghị tăng đầu tư cho lĩnh vực này, bảo đảm mức đầu tư 5 năm tới cao gấp 2 lần 5 năm 2005 - 2010; phấn đấu đến năm 2015 cả nước có 20% số xã đạt các tiêu chí nông thôn mới…, bảo đảm giữ được hơn 3,8 triệu ha đất trồng lúa.

Trong lĩnh vực GD-ĐT, QH yêu cầu xây dựng Đề án đổi mới căn bản, toàn diện lĩnh vực này; quy định chặt chẽ các điều kiện liên kết đào tạo với nước ngoài, đào tạo từ xa, tại chức để đảm bảo chất lượng đào tạo đại học. Đồng thời, phải tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở giáo dục ĐH vi phạm điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo. Quản lý chặt chẽ việc học thêm, dạy thêm, không để gây quá tải và áp lực cho học sinh cấp cơ sở.

Công khai giá thành điện, xăng dầu

Liên quan tới lĩnh vực tài chính, NQ nêu rõ thực hiện cơ chế giá thị trường đối với điện, xăng dầu, than và các hàng hóa, dịch vụ quan trọng khác, có chính sách hỗ trợ phù hợp với các đối tượng chính sách. “Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này phải công khai minh bạch kết quả sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm để ĐBQH và nhân dân giám sát. Năm 2015, thực hiện xong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành”, QH quyết nghị.

Song song đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nợ công và kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ do Chính phủ bảo lãnh và do địa phương vay.

Trong lĩnh vực NH, ngoài việc cơ cấu lại hệ thống NH thương mại, QH cũng nhấn mạnh đến yêu cầu giám sát chặt chẽ hoạt động tín dụng của các NH này; kiểm soát cho vay bất động sản, kinh doanh chứng khoán và nợ xấu của NH; tăng cường thanh tra, giám sát và xử lý nghiêm các hiện tượng tiêu cực trong kinh doanh NH, ngoại tệ và vàng.

Nguyệt Minh

Tin nóng

Tin mới