Mỗi ngày có 22 tấn chất thải nhựa y tế ra môi trường

Gốc
Theo báo cáo nhanh của một số bệnh viện (BV), có khoảng 5% trong số chất thải y tế phát sinh là chất thải nhựa, khoảng 22 tấn/ngày ra môi trường.

Chất thải nhựa trong y tế phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của các nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân và người sử dụng dịch vụ y tế từ các hoạt động chuyên môn y tế từ bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật liệu, đồ dùng trong y tế.

Theo báo cáo nhanh của một số bệnh viện (BV), có khoảng 5% trong số chất thải y tế phát sinh là chất thải nhựa, khoảng 22 tấn/ngày.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại Hội nghị

Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đưa ra tại Hội nghị trực tuyến triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế với 63 điểm cầu do Bộ Y tế và Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc tổ chức ngày 16/8.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, cả nước có hơn 13.000 cơ sở y tế, mỗi năm điều trị cho khoảng hơn 150 triệu lượt người và khoảng hơn 300 triệu lượt khám ngoại trú. Khi vào bệnh viện bệnh nhân thường đi kèm theo 1-2 người nhà, đa số chất thải nhựa ở các BV là các túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần để bao gói, sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt của bệnh nhân.

Chất thải nhựa đang là vấn đề gây ô nhiễm môi trường trên toàn cầu bởi những đặc tính bền và khó phân hủy của nó. Ước tính có hơn 700 loài sinh vật trên thế giới bị ảnh hưởng tiêu cực do ô nhiễm chất thải nhựa. Theo Thống kê của Ủy ban Châu Âu, ước tính 8,3 tỷ tấn sản phẩm nhựa đã sản xuất cho đến năm 2018. Khoảng 6,3 tỷ tấn nhựa trở thành rác thải và khoảng 5 tấn tích lũy ngoài môi trường hoặc được chôn lấp. Hàng năm, tổng khoảng 4,8 -12,7 triệu tấn chất thải nhựa xả vào đại dương.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao Bộ Y tế đã triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trên toàn quốc

Tại Việt Nam, chất thải nhựa gây ô nhiễm môi trường là vấn đề báo động. Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến, lượng chất thải rắn phát sinh từ các BV, cơ sở y tế khoảng 600 tấn/ngày, trong đó 10% là chất thải y tế nguy hại. Con số rác thải tiếp tục tăng lên tại nhiều địa phương, do có sự gia tăng số lượng cơ sở y tế các các giường bệnh. Trong số đó có một số loại nhựa sử dụng trong y tế thuộc diện khó phân hủy, nếu không được kiểm soát sẽ gây hại cho môi trường, tác động tới sức khỏe con người, làm thiệt hại 3-5% GDP của toàn quốc.

Vì vậy, hai Bộ trưởng đều kêu gọi sự chung tay của các cấp, các ngành, của người dân trong việc giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá cao việc Bộ Y tế đã triển khai giảm thiểu chất thải nhựa trong các cơ sở y tế trên toàn quốc. Để phong trào lan tỏa, Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn ngành y tế triển khai tiến tới thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng các sản phẩm hữu cơ, thận thiện với môi trường, phấn đấu đến năm 2021 các nhà thuốc, các cơ sở y tế hạn chế sử dụng đồ nhựa một lần, túi nilon khó phân hủy; đến năm 2025 chấm dứt hoàn toàn, vượt qua chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ phát động.

Khăn giấy, khẩu trang...làm từ bột gỗ thân thiện với môi trường được giới thiệu đến người tiêu dùng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chung tay giải quyết vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế. Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, ngành y tế đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể và bước đầu thu được kết quả tích cực.

Tại Hội nghị trực tuyến, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ngành y tế ở Trung ương và tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước tập trung tăng cường tập huấn, hướng dẫn nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần cho nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân…

Rà soát, đánh giá nguồn phát sinh, số lượng, chủng loại chất thải nhựa, xây dựng kế hoạch kèm theo lộ trình cụ thể thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa tại đơn vị đảm bảo, hiệu quả.

Hãy sử dụng ống hút giấy thay thế ống hút nhựa để bảo vệ môi trường

Tiến hành nghiên cứu, áp dụng các giải pháp hiệu quả để giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu các đơn vị phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đồng thời phát động thi đua, khen thưởng biểu dương kịp thời đơn vị, cá nhân làm tốt.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trong ngành y tế phải đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa trở thành tiêu chí đánh giá BV xanh – sạch –đẹp và chất lượng BV, trong mua sắm trang thiết bị vât tư tiêu hao, đấu thầu thuốc, sản xuất thuốc…

Cốc, cặp lồng làm bằng sợi rơm lúa mạch, thân thiện môi trường để thay thế đồ dùng nhựa sử dụng một lần

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Y tế và lãnh đạo các đơn vị y tế tại 63 điểm cầu địa phương đã ký cam kết giảm thiểu rác thải nhựa trong ngành.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị thuộc ngành y tế dừng sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa 1 lần có thể thay thế bắt đầu từ hôm nay.

Trần Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/moi-ngay-co-22-tan-chat-thai-nhua-y-te-ra-moi-truo ng-557626/