Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mỗi người có hơn một cuộc sống?

Khi thế giới ảo phát triển, người ta có thể ngồi ở nhà mình, đăng nhập thế giới ảo để bàn bạc với đồng nghiệp ở Trung Quốc, gặp gỡ đối tác ở Mỹ, làm việc nhóm với các lao động ở Nam Phi... Và mỗi người có thể sống 2 hoặc nhiều cuộc đời.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/magazine_b.asp?atcl_id=5f5e5d5c57585a&t=mzdetail