Mỗi người đều có cơ hội "Tự hào là người rước đuốc Olympic 2008”

Gốc
Thế Vận hội 2008 tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngọn đuốc Olympic sẽ xuất phát từ Hy Lạp vào ngày 1.4.2008, bắt đầu cuộc hành trình qua 20 nước và dự kiến đến Việt Nam vào ngày 30.4.2008.

Tin nóng

Tin mới