Mối quan tâm lớn của nước Mỹ

Gốc
(HNM) - Năm 2007, Lầu Năm Góc đã triển khai thêm 30.000 quân chi viện cho chiến trường I-rắc và theo kế hoạch, số quân bổ sung sẽ rút về nước vào tháng 7 tới. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề rút quân lại là mối quan tâm lớn trong các cuộc thảo luận của chính giới Mỹ.

Tin nóng

Tin mới