Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mọi quyết sách phải kết tinh trí tuệ của Đảng

Bồi dưỡng nghiệp vụ viết về xây dựng Đảng

Sáng 28/12, Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị tọa đàm thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ tỉnh.

Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Thống nhất ý chí và hành động

Ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong Đảng; phát huy sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm phát huy tốt sức mạnh của trí tuệ tập thể và đề cao trách nhiệm cá nhân trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; toàn thể cán bộ, đảng viên luôn chấp hành nghị quyết của Đảng; tuân thủ nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức.

Trong hoạt động và tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề cao vai trò “dân chủ” thông qua sự lãnh đạo, quyết định của tập thể, coi trọng việc “tập trung” qua việc giao cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm với nội dung công việc được phân công theo đúng tinh thần quy chế làm việc của cấp ủy.

Nhờ đó, chất lượng công việc do cá nhân phụ trách được nâng lên rõ rệt, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn ngày càng tích cực và có hiệu quả; không để xảy ra hiện tượng bỏ trống nội dung, lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo hoặc chồng chéo, tách các mặt công tác.

Mọi vấn đề theo phạm vi, chức năng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, công chức... đều được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công khai lấy ý kiến rộng rãi, bàn bạc, thảo luận dân chủ rồi mới đi đến quyết định.

Trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị, kết luận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân phụ trách theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, thời gian hoàn thành để làm căn cứ đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác triển khai; đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện, qua đó đánh giá những kết quả đã đạt được, hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân và đề ra giải pháp nhằm thực hiện tốt trong thời gian tới.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ đúng hướng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động và tổ chức của Đảng bộ tỉnh đã góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy các cấp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị, sinh hoạt chi bộ, qua đó đề cao ý thức trách nhiệm và tính tích cực của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của đảng viên.

Đề nghị sửa đổi và ban hành quy chế làm việc mẫu

Hội nghị dành nhiều thời gian để lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các Ban của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp huyện phát biểu thảo luận làm rõ thêm các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng tại đảng bộ, địa phương, đơn vị và nêu lên những hạn chế, vướng mắc cùng những đề xuất, kiến nghị với Trung ương.

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho rằng, nguyên tắc tập trung dân chủ là tự do trong thảo luận nhưng thống nhất trong hành động. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải có tư duy phản biện. Muốn nâng cao nâng lực thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ phải đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng phản biện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phản biện để tìm ra những điều chưa đúng hoặc điều đúng mà chưa ai nhận thấy để đưa ra bàn bạc.

Về những đề xuất của các đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến cho rằng, các văn bản thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ quan trọng nhất là quy chế làm việc. Quy chế làm việc mẫu được Trung ương ban hành từ năm 2018. Do đó kiến nghị Trung ương bổ sung, ban hành mới quy chế mẫu trong đó cần có quy định rõ thêm liên quan đến dự án, đất đai. Đây là những lĩnh vực hay vi phạm. Cần quy định rõ mức độ nào thuộc trách nhiệm của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và thống nhất trong toàn quốc. Đối với cấp huyện, cấp xã, nếu Trung ương không ban hành quy chế làm việc mẫu thì giao cho cấp tỉnh ban hành quy chế làm việc mẫu cho cấp huyện, cấp huyện ban hành quy chế làm việc mẫu cho cấp xã để thống nhất trong toàn tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Tiến Hưng ghi nhận 19 ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu về thực trạng thực thi các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trên cơ sở các ý kiến, đề xuất, Ban soạn thảo sẽ hoàn thiện Đề tài thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.

Bài, ảnh: PHÚC LƯU