Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mỗi tháng có ít nhất một đầu sách gây được dư luận

Gốc

(HNM)- Mục tiêu trên của NXB Trẻ đã được thực hiện tốt trong năm 2007. Mảng kinh tế nổi bật với những tác phẩm “Chủ nghĩa tư bản 3.0”, “Chiến lược xung đột”, “Xây dựng để trường tồn”, “Philip Kotler bàn về tiếp thị”, “Nguyên lý 80/20)...

Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/157420