Gói thầu thiết bị vi tính, phòng học tại Vĩnh Long: Nhà thầu liên tiếp kiến nghị

Gói thầu thiết bị vi tính, phòng học tại Vĩnh Long: Nhà thầu liên tiếp kiến nghị

Không đồng ý với kết quả giải quyết kiến nghị của chủ đầu tư và các cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Long,...

8 liên quan

Xây dựng cơ chế đấu thầu chặt chẽ, giảm thiểu kẽ hở

Xây dựng cơ chế đấu thầu chặt chẽ, giảm thiểu kẽ hở

Thực tiễn đấu thầu sinh động và phức tạp đòi hỏi hệ thống pháp luật về đấu thầu ngày càng phải chặt chẽ, giảm...

8 liên quan

'Chuyện lạ' ở Đắk Lắk: Một gói thầu nhưng có hai đơn vị mời thầu

Một gói thầu xây lắp công trình nhưng trong thông báo mời thầu, UBND huyện Ea Kar (Đắk Lắk) lại để cùng lúc...

8 liên quan

Nghệ An thúc đẩy triển khai đấu thầu qua mạng

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn 5468/UBND-KT ngày 5/8/2019 yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND...

8 liên quan

Bến Tre định cấm cửa nhà thầu không trung thực

Một nhà thầu có hành vi khai báo năng lực và kinh nghiệm không trung thực đang bị UBND tỉnh Bến Tre xem xét...

8 liên quan

Trường hợp nhà thầu vi phạm bảo đảm cạnh tranh

Trường hợp nhà đầu tư có cổ phần vốn góp trên 30% của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu, thì nhà...

8 liên quan

Để trống cột đơn giá, hồ sơ thầu có hợp lệ không?

Công ty CP than Mông Dương-Vinacomin có đăng thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa qua mạng. Trong...

8 liên quan

Đánh giá tính hợp lệ của thư bảo lãnh dự thầu thế nào?

Trường hợp quy định bảo đảm dự thầu theo hình thức nộp thư bảo lãnh thì thư bảo lãnh phải được đại diện hợp...

8 liên quan