Nhờ người vợ hết mực yêu thương, luôn bên cạnh động viên mà Lance Armstrong đã thắng trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư quái ác.