Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2016, trong đó có một số điều chỉnh về cụm thi, xét tuyển

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; trên cơ sở tổng kết rút kinh nghiệm kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015; tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà giáo và toàn xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 3-2 ban hành văn bản về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.

Hai loại cụm thi ở mỗi địa phương

Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia 2016 thi trong 4 ngày (từ ngày 1 đến 4-7 năm 2016). Bộ GD-ĐT cho biết mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều tổ chức cụm thi. Cụm thi cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở GD-ĐT (gọi tắt là cụm thi ĐH); cụm thi cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT do sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với trường ĐH (gọi tắt là cụm thi tốt nghiệp). Tùy tình hình cụ thể của địa phương, có thể chỉ tổ chức cụm thi ĐH.

Moi tinh, thanh deu to chuc cum thi - Anh 1

Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đây là điểm mới, vì năm 2015, cụm thi cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển sinh ĐH, CĐ tổ chức thi cho thí sinh của ít nhất 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do trường ĐH chủ trì, phối hợp với sở GD-ĐT (còn gọi là cụm thi liên tỉnh).

Kỳ thi THPT quốc gia 2016 tiếp tục giữ ổn định về mặt môn thi. Theo đó, kỳ thi tổ chức thi 8 môn: toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý, vật lý, hóa học, sinh học và ngoại ngữ. Các môn toán, ngữ văn, lịch sử, địa lý thi theo hình thức tự luận, thời gian làm bài thi mỗi môn 180 phút; các môn vật lý, hóa học, sinh học thi theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài thi mỗi môn 90 phút; môn ngoại ngữ thi viết và trắc nghiệm, thời gian làm bài thi 90 phút.

Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT: Đăng ký dự thi (ĐKDT) 4 môn (gọi là 4 môn thi tối thiểu), gồm 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 môn do thí sinh tự chọn trong các môn thi còn lại. Những thí sinh không được học môn ngoại ngữ hoặc học trong điều kiện không bảo đảm chất lượng được phép chọn môn thi thay thế môn ngoại ngữ trong số các môn tự chọn.

Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ: ĐKDT 4 môn tối thiểu và ĐKDT thêm các môn khác để xét tuyển. Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, ĐKDT để xét tuyển sinh ĐH, CĐ: ĐKDT các môn để xét tuyển sinh. Thí sinh đang học tại cơ sở giáo dục nào thì ĐKDT tại cơ sở giáo dục đó. Thí sinh tự do ĐKDT tại địa điểm do các sở GD-ĐT quy định sao cho thuận tiện nhất.

Cũng như năm 2015, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT kết hợp sử dụng kết quả điểm bài thi của 4 môn thi tối thiểu với điểm trung bình cả năm lớp 12 và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Sử dụng mã số để đăng ký xét tuyển

Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH, CĐ, nhất là các trường khối năng khiếu, nghệ thuật chủ động xây dựng và công bố công khai đề án tự chủ tuyển sinh theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy; tổ chức tuyển sinh theo các quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh.

Đối với các trường sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, Bộ GD-ĐT có một số điều chỉnh theo hướng tăng quyền chủ động cho các trường ĐH, CĐ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và xét tuyển.

Điểm mới nữa là năm 2016, thí sinh sử dụng mã số ghi trong giấy chứng nhận kết quả thi của mình để ĐKXT trong các đợt xét tuyển; thí sinh ĐKXT qua bưu điện và trực tuyến (online); trong mỗi đợt xét tuyển, thí sinh không được thay đổi nguyện vọng ĐKXT.

Các trường căn cứ ngưỡng bảo đảm chất lượng do Bộ GD-ĐT quy định để xác định và công bố công khai ngưỡng ĐKXT vào ngành, nhóm ngành của trường; tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trúng tuyển cho thí sinh.

Đợt xét tuyển đầu tiên: Thời gian ĐKXT và xét tuyển là 12 ngày; mỗi thí sinh được ĐKXT vào tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo. Các đợt xét tuyển kế tiếp: Thời gian ĐKXT và xét tuyển mỗi đợt là 10 ngày; mỗi thí sinh ĐKXT mỗi đợt vào tối đa 3 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành đào tạo.

Bộ lưu ý trong quá trình triển khai cần chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thi và tuyển sinh; tăng cường truyền thông, cung cấp thông tin đầy đủ về thi và tuyển sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thi và tuyển sinh bảo đảm đúng quy chế.

Đề thi cơ bản như năm 2015

Năm 2016, đề thi tiếp tục được ra theo hướng đánh giá năng lực học sinh, nội dung đề thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12; tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi gắn với thực tiễn và câu hỏi vận dụng, bảo đảm độ phân hóa, đáp ứng yêu cầu xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh ĐH, CĐ như năm 2015.

Tổ chức coi thi, chấm thi như năm 2015 nhưng tăng số lượng cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ tham gia coi thi, chấm thi tại các cụm thi tốt nghiệp; tăng số lượng cán bộ, giáo viên thuộc sở GD-ĐT tham gia chấm thi tại các cụm thi ĐH.

Các sở GD-ĐT và các trường ĐH chủ trì cụm thi công bố kết quả thi tạo thuận lợi cho thí sinh và phụ huynh tra cứu kết quả thi. Trường ĐH chủ trì cụm thi cấp cho mỗi thí sinh dự thi để tuyển sinh ĐH, CĐ một giấy chứng nhận kết quả thi để làm thủ tục nhập học.

YẾN ANH