Bản thân tôm không có hương vị đặc biệt. Nhưng các loại gia vị sẽ làm đậm đà món ăn quen thuộc ...