Ghi nhận những ngày đầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10

Ghi nhận những ngày đầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10

Nỗ lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Nỗ lực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vào guồng dạy học theo Chương trình mới

Vào guồng dạy học theo Chương trình mới

Nội dung giáo dục địa phương bắt buộc nhưng đến giờ nhiều nơi chưa xong tài liệu

Nội dung giáo dục địa phương bắt buộc nhưng đến giờ nhiều nơi chưa xong tài liệu

Nỗ lực đổi mới giáo dục

Nỗ lực đổi mới giáo dục

Đến năm 2024-2025, giáo viên không có chứng chỉ tích hợp sẽ làm gì?

Đến năm 2024-2025, giáo viên không có chứng chỉ tích hợp sẽ làm gì?

Nỗ lực khơi thông dòng chảy môn nghệ thuật

Nỗ lực khơi thông dòng chảy môn nghệ thuật

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Đội ngũ giáo viên cần được tiếp sức

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Đội ngũ giáo viên cần được tiếp sức

Mô hình Câu lạc bộ lấp được khoảng trống thiếu giáo viên Nghệ thuật cấp THPT?

Mô hình Câu lạc bộ lấp được khoảng trống thiếu giáo viên Nghệ thuật cấp THPT?

Đề xuất thí điểm học theo tín chỉ ở THPT để HS được thực sự lựa chọn môn học

Đề xuất thí điểm học theo tín chỉ ở THPT để HS được thực sự lựa chọn môn học

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10: Linh hoạt giảng dạy

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 10: Linh hoạt giảng dạy

Hào hứng với môn học Chương trình mới

Hào hứng với môn học Chương trình mới

Những điều khác lạ trong buổi học đầu tiên theo chương trình lớp 10 mới

Những điều khác lạ trong buổi học đầu tiên theo chương trình lớp 10 mới
Những điều khác lạ trong buổi học đầu tiên theo chương trình lớp 10 mới
Những điều khác lạ trong buổi học đầu tiên theo chương trình lớp 10 mới

Những điều khác lạ trong buổi học đầu tiên theo chương trình lớp 10 mới

Bài toán nan giải, giáo viên chỉ được đào tạo 'đơn môn' làm sao dạy tốt 'đa môn'

Bài toán nan giải, giáo viên chỉ được đào tạo 'đơn môn' làm sao dạy tốt 'đa môn'

Môn KHTN, Lịch sử và Địa lý ở THCS do giáo viên nào dạy là phù hợp nhất?

Môn KHTN, Lịch sử và Địa lý ở THCS do giáo viên nào dạy là phù hợp nhất?

Tháo gỡ tình huống phát sinh khi triển khai Chương trình mới

Tháo gỡ tình huống phát sinh khi triển khai Chương trình mới

Nhiều trường THPT chưa thể triển khai dạy môn tự chọn Âm nhạc & Mỹ thuật

Nhiều trường THPT chưa thể triển khai dạy môn tự chọn Âm nhạc & Mỹ thuật

Triển khai lớp 10 theo Chương trình mới: Lưu ý quan trọng khi xếp lớp

Triển khai lớp 10 theo Chương trình mới: Lưu ý quan trọng khi xếp lớp