Hội chợ thương mại- du lịch quốc tế Việt – Trung 2007 và một loạt sự kiện bên lề kết thúc ngày 6/11, tại Móng Cái (Quảng Ninh), đã ghi nhận sự mở rộng hợp tác giữa các tỉnh, khu vực miền duyên hải Trung Quốc với các DN Quảng Ninh nói riêng và DN trong nước nói chung.