Mong được cha mẹ hiểu

Gốc
Khi viết ra những dòng tâm sự này, tôi biết mình là đứa con bất hiếu. Nhưng, thú thật là nhiều khi tôi mong mình không phải một con người, như thế có thanh thản hơn chăng?

Tin nóng

Tin mới