Mong em sớm được an bình!

Gốc
Đọc và nhìn thấy những gì người ta đã hành hạ em suốt mấy năm trời mà tôi không cầm được nước mắt. Bản thân em nào có tội gì đâu?...

Tin nóng

Tin mới