Monique Lhuillier - Đẹp

Gốc
Không cần nhiều suy nghĩ để chọn lựa ngôn từ cho những trang phục của Monique Lhuillier, bởi sau khi tất cả 35 thiết kế được trình diễn, những gì người ta có thể nói được xếp vừa vặn trong một từ duy nhất, đó là Đẹp!

Tin nóng

Tin mới