Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng của 10 ngân hàng Đức do lo ngại các ngân hàng này có ít khả năng nhận được hỗ trợ tài chính từ chính phủ.

Theo Wall Street Journal, hãng xếp hạng tín dụng Moody's hôm nay đã hạ xếp hạng tín dụng của 1 ngân hàng xuống 1 bậc, 3 ngân hàng khác bị hạ 2 bậc, và 6 ngân hàng còn lại bị hạ 3 bậc.

Quyết định hạ xếp hạng này phản ánh nhận định của Moody's rằng các ngân hàng này hiện giờ khó có khả năng nhận được hỗ trợ từ bên ngoài, nếu cần thiết.

Hơn nữa, theo Moody's, hỗ trợ từ chính phủ (hoặc hệ thống) cho các ngân hàng khu vực công của Đức trở nên không chắc chắn, một phần do quy định quản lý ngân hàng mới cho phép chính phủ áp đặt thiệt hại cho các chủ nợ ngoài việc thanh lý.

10 ngân hàng này hiện chiếm 1/3 tổng số khoản vay và tiền gửi tại Đức.

Cuối tháng 10, chính phủ Đức đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cho năm 2012 xuống 1%, từ mức 1,8% trước đó.

Kinh tế Đức chịu thiệt hại nặng nề do khủng hoảng tài chính khu vực đồng euro, bắt đầu từ năm 2008, ghi nhận tình trạng suy thoái tồi tệ nhất 6 thập kỷ trước khi hồi phục tăng trưởng 3,7% trong năm 2010.

Nguồn PressTV/DVT.vn